Supplerende helseforsikring under graviditet › Fordeler

Du er ikke redd for 6-sengsrommet i neonlyset fullt av overtrøtte mødre og skrikende babyer? 👶 Eller vil du heller ha en vannfødsel til Beethovens niende og deretter en rolig natt med din lille kjære alene på et enkeltrom? Vi fra forsikringsappen Sophia forklarer hvorfor du trenger supplerende helseforsikring.

Supplerende helseforsikring i Østerrike

I utgangspunktet er vi godt ivaretatt i Østerrike når det gjelder medisinsk behandling ved sykdom eller ulykke. Alle får medisinsk hjelp, det være seg på sykehuset eller på legekontoret, uansett om de kan betale selv eller ikke. Fordi nesten alle innbyggere er automatisk forsikret ved lov. Lovpålagt helseforsikring betaler kun for adekvat, hensiktsmessig og medisinsk nødvendig behandling, og den trenger ikke være den beste.

Du kan finne flere detaljer om dette i blogginnlegget vårt Supplerende helseforsikring: Bare det beste for helsen din

Graviditetstiden er preget av høye forventninger men også mye usikkerhet og store utfordringer for kroppen. Selvfølgelig vil du ikke bare ha den medisinsk nødvendige behandlingen for deg og babyen din, du vil ha den beste behandlingen. Derfor kan du rett og slett ikke unngå privat supplerende helseforsikring under svangerskapet.

Hvilke tariffer er viktige for graviditet?

Forsikringsselskapene tilbyr også mange forskjellige takster for gravide, men i det hele tatt er det 2 takster som er relevante for svangerskapsperioden, som kan struktureres ulikt. Du kan fullføre dem individuelt eller begge sammen:

1. Spesialklasse på sykehuset (døgntakst)

Tariffen betaler for fødsel i spesialklasse, i enkelt- eller dobbeltrom eller på sanatorium. Normalt kan far også bo der mot en ekstra kostnad. Offentlig helseforsikring vil bare betale deg for en generell klassefødsel i et delt rom. Et tilskudd til utgifter til hjemmefødsel dekkes også av en tilleggssykeforsikring. Du kan også ta med deg din foretrukne gynekolog og jordmor til fødselen.

2. Private leger og terapier (poliklinisk takst)

Denne tariffen dekker deg utgifter til behandling for svangerskapsplager og undersøkelser under svangerskapet (f.eks. akupunktur eller passundersøkelser mor-barn) hos privatpraktiserende lege. Videre betales også kostnadene for spesiell prenatal diagnostikk (f.eks. den kombinerte testen eller organscreeningen). Avhengig av takst kan også kostnader til fødselsforberedende kurs og ettervern hos jordmor forsikres.

Når bør eller kan jeg fullføre den senest?

Normalt har du en ventetid på 9 måneder på døgntaksten. Så det beste ville vært om du tegnet forsikringen FØR du ble gravid. Men det kan ikke alltid planlegges slik.

Er du allerede gravid, imøtekommer forsikringsselskapene på hver sin måte, ved at du fortsatt kan tegne forsikring, men under «vanskelige» forhold: Det kan for eksempel kreves at mellom forsikringsstart og planlagt dato av fødsel i henhold til mor-barn -Pass minst 5 måneder ligger. Etter det fungerer ingenting. Videre må den nyfødte og faren til barnet som regel også være forsikret. Og det vil være ganske dyrt for 3 personer.

Kan jeg forsikre babyen min før den blir født?

Dessverre er dette ennå ikke mulig under svangerskapet, men du kan kjøpe garantien før fødselen for at din nyfødte får tilleggssykeforsikring uten legeundersøkelse. Dette er spesielt viktig hvis babyen din er født med en sykdom.

Uten denne garantien kan det skje at din lille kjære ellers ikke ville fått noen forsikring eller bare med høye premietillegg eller unntak. Med dette «Babyalternativ» mor eller far kan allerede forsikre sitt nyfødte barn før eller under svangerskapet fra den første i fødselsmåneden uten ventetider og uten å sjekke helsetilstanden.

Tilleggshelseforsikringen for babyen din inkluderer da taksten for sengepost og/eller privatlege, inntil maksimalt den eksisterende forsikringen til den forsikrede forelderen. Også i denne tariffen vil kostnader til svangerskapsundersøkelser samt fødselsforberedende kurs og vanligvis også premiefritak for den nyfødte de første 12 månedene etter fødselen være forsikret.

Hva er den billigste måten å komme i gang på?

Det ville være best om du klatret en i ung alder før graviditet «Opsjonspakke» Ein: Det koster deg kun cirka en tredjedel av premien og dekker kun behandlingskostnadene på sykehuset ved en ulykke. Derfor dekker selvfølgelig ikke denne tariffen fødsel. Senere kan du fylle på tariffen til å inkludere spesialklasse og privat lege ved ulykke og sykdom og først da betale 100 % av premien. Fordelen er at du har bevart helsen og alderen din. Du har ikke ny helseeksamen når du fyller på og du har mye lavere premie enn om du skulle fylle på.

Og ved graviditet kan du også fylle på denne tariffen innen 2 måneder etter den medisinske fastsettingen og dermed sikre at du og babyen din blir født i spesialklasse eller på sanatorium.

➡️ Vår konklusjon

Hvis du bryr deg om helsen din og babyen din, er det fornuftig at du ikke bare får den medisinsk nødvendige, men den beste behandlingen. Dette sikrer deg en bekymringsfri graviditet og de beste forutsetningene for en ukomplisert fødsel. Sørg for at dere begge er i gode hender med privat supplerende helseforsikring.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *