Implementer OKR-syklusen bærekraftig

OKR pyramide

OKR-rammeverket er IKKE rettet mot å sette og oppnå mål for den enkelte medarbeider, men mot team og organisasjon. Det er derfor ikke et styringssystem à la MbO (Management by Objectives) og det skal ikke «misbrukes» som et resultatstyrings- eller avlønningsinstrument. Med rammeverket er grensene gjennomtrengelige – OKR-er skapes ovenfra og ned OG nedenfra og opp, og muliggjør dermed en justering av bedriftsstrategien med målene til divisjonene og lagene.

Figur: OKR-pyramide

Hierarkiet består av

 • overlagt oppdrag/visjon/strategi
 • OKR eller organisatoriske årlige mål,
 • de kvartalsvise OKR-ene (planleggingsperiode 3-4 måneder) og de avledede
 • målinger

OKR-prosess

OKR-prosessen består av tilbakevendende OKR-sykluser hver 3.-4. måned. De har alltid samme prosess og etter noen iterasjoner – og dermed «øving» – blir de en del av selskapets DNA og blir i økende grad en sikker suksess. Fordi: alle prosesstrinn nedenfor fører til konstant utvikling av en smidig tankegang blant de ansatte. Det er teorien. Hvordan ser det ut i praksis nå?

Figur: OKR-syklus

Misjon/Visjon/Strategi

Strategiprosessen går foran OKR-syklusen. Denne har en horisont på 5-10 år og definerer den grunnleggende orienteringen til selskapet. hva står vi for Hvilken visjon og hvilken(e) strategi(er) følger vi for å oppfylle visjonen?

OKR Moals eller organisatoriske årsmål

Disse organisasjonsmålene er mellomlangsiktige (vanligvis 1 år), en del av OKR-syklusen og bestemmer i stor grad utformingen av OKR-ene. OBS: både Moals og OKR selv er alltid ovenfra og ned OG bunnen opp. Dette er grunnleggende viktig for å holde alle motiverte og for å sikre optimal innretting.

OKR planlegging

Planlegging er det første trinnet i selve OKR-syklusen. En workshop på flere timer, der alle fra teamet sammen formulerer sine OKR-er, har bevist seg. De blir veiledet av Moals eller selskapets OKR-er – som de må betale til.

OKR-justering (valgfritt)

Avhengig av organisasjonen er det fornuftig at alle team fra ett område eller enhet utveksler informasjon om teamets OKR-er, identifiserer eventuelle overlappinger eller grensesnitt og forhandler om en felles retning.

OKR (to-)ukentlig eller innsjekking

Teamet utveksler informasjon om status hver én til annen uke. Fremdrift og mulige tilbakeslag i behandlingen av OKR-ene diskuteres og mulige reaksjoner diskuteres og avtales.

OKR anmeldelse

På slutten av hver syklus er det en gjennomgang der alle OKR-er og deres prestasjoner presenteres. Hvilken OKR har vi helt/delvis oppnådd? Hva er fortsatt åpent og må endres og/eller overføres til neste syklus (eller etterslep)? Det gjøres oppmerksom på at utgangssituasjonen eller rammebetingelsene kan ha endret seg i mellomtiden og OKR-ene må derfor revideres i neste planlegging.

OKR retrospektiv

Dette skjer også på slutten av OKR-syklusen og relaterer seg utelukkende til den kritiske vurderingen av samarbeidet i syklusen samt selve metoden og bruken av den. Hva gikk bra og drev arbeidet? Hvor var det oppheng og problemer? Hvordan adresserer vi disse for å bli bedre? Det er dermed et verktøy for å sikre kontinuerlig forbedring av metoden, prosessen og samarbeidet.

OKR-er kan implementeres på bedrifts-, divisjons- eller teamnivå. Denne dimensjonen spesifiserer hvilke nivåer som er involvert i organisasjonen. Vi antar OKR i sin «rene kultur» – det vil si at rammeverket brukes over hele selskapet.

OKR planlegging

Mål og beskrivelse

Planlegging skjer både på leder- og teamnivå. Før teamene begynner planleggingen, presenterer ledelsen OKR-ene på bedriftsnivå for denne syklusen. Planleggingen er planlagt og moderert av OKR-mesteren, coachen eller scum-mesteren og er vanligvis planlagt til 4 timer – med progressiv trening er 2-3 timer ofte nok.

OKR planleggingsspørsmål til lagene

 • Betaler våre OKRs til selskapet OKRs and the Moals?
 • Er OKR-ene ambisiøse, men fortsatt realistiske? Stemmer de med vår personellkapasitet i neste syklus?
 • Er det motstridende nøkkelresultater eller motsier de hverandre?
 • Er det avhengigheter med andre team?

OKR (To-)ukentlig

Mål og beskrivelse

Målet er å få alle «med ombord» angående gjeldende arbeidsstatus og å overvåke fremdriften. Den brukes til (to-)ukentlig koordinering i teamet og utføres av Scrum Master, teamleder eller teamet selv, vanlig varighet er 15 minutter.

OKR (Bi-)Ukentlige spørsmål

 • Hva jobber vi med nå, hva er status og status for nøkkelresultatene våre?
 • Er det snublesteiner som gjør arbeidet vårt vanskeligere?
 • Er det avhengigheter som gjør arbeidet vårt vanskelig?

OKR anmeldelse

Mål og beskrivelse

Når en OKR-syklus er fullført, møtes teamet for en gjennomgang. Resultatene blir ikke sett fra det operative, daglige forretningsperspektivet (som i (to-)ukentlig), men fra et «fugleperspektiv». Gjennomgangen tjener også til å forberede planleggingen for neste iterasjon. Her har Scrum Master, OKR-trener eller lagleder ansvar; en varighet på 2 timer har vist seg.

OKR gjennomgangsspørsmål

 • Hva har vi oppnådd i denne syklusen?
 • Hva er (delvis) fortsatt i vente? Hvor må vi finjustere (etterslep eller neste plan)?
 • Hvilken lærdom vil vi ta med oss ​​inn i neste syklus?

OKR retrospektiv

Mål og beskrivelse

Dette handler om en prosessgjennomgang og et anerkjennende og kritisk blikk på teamarbeid. Her har Scrum Master, OKR-trener eller lagleder ansvar, og vanlig varighet her er også 2 timer.

OKR retrospektive spørsmål

 • Hva er stemningen? Kommuniserer vi tilstrekkelig og anerkjennende? Trives vi med arbeidet vårt?
 • Hvordan når vi målene våre?
 • Tar vi med oss ​​alle hensiktsmessig og kan alle bidra?
 • Får alle den støtten de trenger?
 • Hvor hjalp OKR-metoden oss? Trenger vi endringer i håndteringen av rammeverket?
 • Hva bør vi slutte med i fremtiden?

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *