Hvorfor trenger du ulykkesforsikring?

Er leiligheten din som en polstret celle? Går du aldri utenfor inngangsdøren? Er det ingen såpe å skli på? Er du Chuck Norris? Da klarer du deg uten privat ulykkesforsikring. Ellers ville det vært viktig 💪 Vi, fra forsikringsappen Sophia, vil forklare deg detaljene.

Den lovpålagte ulykkesforsikringen

I følge det føderale departementet for sosialsaker, helse, omsorg og forbrukerbeskyttelse var rundt 73 prosent av befolkningen i Østerrike dekket av lovpålagt ulykkesforsikring i 2019 (kilde). Så staten gir beskyttelse. Er alt i orden? Nei, dessverre ikke. La oss se på detaljene.

Hvem forsikrer den lovpålagte ulykkesforsikringen?

Er du ansatt betaler arbeidsgiveren den lovpålagte ulykkesforsikringen. Selvstendig næringsdrivende betaler den lovpålagte ulykkesforsikringen som en del av trygdeavgiften til Trygdeetaten for selvstendig næringsdrivende (SVS).

Elever og studenter beskyttes gratis samt medlemmer av hjelpeorganisasjoner og badevakter.

Hva dekker lovpålagt ulykkesforsikring?

Lovfestet ulykkesforsikring forsikrer i utgangspunktet kun de økonomiske konsekvensene av ulykker som skjer i yrkessammenheng og følger av yrkessykdommer. Offisielle ruter er også forsikret. Skoleelever er forsikret på vei til og fra skolen.

Hva forsikrer IKKE den lovpålagte ulykkesforsikringen?

Alle ulykker som skjer i fritiden er generelt ikke forsikret. Uansett om det er i idrett, hjemme eller på veien, erstatter ikke den lovpålagte ulykkesforsikringen deg for de økonomiske konsekvensene av en ulykke som ikke skjer i arbeidstiden mens du utfører jobben.

I tillegg er følgende ikke forsikret under lovpålagt ulykkesforsikring:

 • pensjonister
 • husmødre
 • barn før skolestart
 • Skolebarn og elever utenom timetiden

Privat ulykkesforsikring – derfor anbefaler vi deg den

Flertallet av alle ulykker skjer i den private sfæren, det vil si der den lovpålagte ulykkesforsikringen ikke gir noen beskyttelse. Enten i sport, hjemme eller på veien, kan konsekvensene av en ulykke være alvorlige. Selv om privat ulykkesforsikring ikke kan lindre smertene dine, kompenserer den deg for de økonomiske konsekvensene av en ulykke. Disse kostnadene kan være livstruende.

God privat ulykkesforsikring dekker blant annet følgende kostnader:

 • Kontantstøtte ved varig uførhet
 • Redningskostnader (også med helikopter)
 • Repatrieringskostnader ved ulykker i utlandet
 • Kostnader for rehabilitering og kosmetisk kirurgi
 • Ombyggingskostnader som følge av varig uførhet
 • Forsikring for pårørende ved dødsfall

Det er det privat ulykkesforsikring koster

Du kan få en god privat ulykkesforsikring fra rundt €10 per måned. Du kan forsikre deg selv og familien din fra rundt €25 per måned. Vi er av den oppfatning at ulykkesforsikring nesten alltid hører hjemme i den (digitale) forsikringsporteføljen, ikke minst på grunn av de lave kostnadene. Det beskytter deg mot alvorlige konsekvenser til en relativt lav kostnad.

Når bør du tegne personlig ulykkesforsikring?

Vi anbefaler privat ulykkesforsikring fra fødselen. Ingen er immun mot skjebnen, ikke engang små barn.

❇️ Vårt tips: Nyfødte er ofte samforsikret med foreldrene premiefritt de første månedene. Uansett bør man melde fødselen til forsikringsselskapet og sørge for at tilstrekkelig beskyttelse er på plass. Man bør også sjekke når innesperring er påkrevd slik at beskyttelsen ikke utløper.

De viktigste komponentene i privat ulykkesforsikring

Personskadeforsikringen dekker en rekke kostnader. Forsikringsselskapene tilbyr ulike beskyttelsesnivåer for de enkelte modulene eller lar deg inkludere valgfrie moduler. Vi prøver å gi deg en oversikt over de viktigste byggesteinene fra vårt ståsted.

ulykkeskostnader

Privat ulykkesforsikring dekker kostnader som oppstår direkte som følge av ulykken. Dette inkluderer:

 • Søke-, bergings-, transport- og redningskostnader (f.eks. kostnader for en helikopterredning)
 • medisinske utgifter
 • Kostnader for kosmetiske operasjoner og proteser
 • Behandlings- og rehabiliteringskostnader

❗️ Men pass på: De individuelle tarifferne til forsikringsselskapene er her svært forskjellige. Sørg for høyest mulig forsikring slik at alle kostnader dekkes ved en eventuell ulykke.

uføretrygd

Dersom ulykken medfører varig uførhet, betaler forsikringsselskapet deg et engangsbeløp slik at du kan tilpasse livssituasjonen din til din uførhet.

ℹ️ Et eksempel: Du er avhengig av rullestol på grunn av en ulykke. Du trenger nå en ny bil som du kan betjene med hendene, og du må installere en trappeheis i leiligheten din og pusse opp badet og kjøkkenet. Alt i alt kan dette bli veldig dyrt.

For å få nok penger avhengig av varig uførhet, må du forholde deg til vilkårene forsikringssum, progresjon og fellesskatt ved valg av forsikring. Høres det komplisert ut? Dessverre er det noe. 🤷‍♀️

forsikringssum

Forsikringssummen avgjør først og fremst hvor mye du er forsikret. Ved en ulykke får du en prosentandel av uførheten av denne summen.

ℹ️ Et eksempel: Uførheten din er 50 prosent og du har valgt en forsikringssum på €100 000, da betaler forsikringsselskapet deg €50 000 (med lineær progresjon).

progresjon

Vanligvis trenger du imidlertid betydelig mer penger for et høyere uførhetsnivå enn for et lavt uførenivå. Derfor bestemmes en tilleggsfaktor i kontrakten din ved hjelp av progresjonen, som indikerer hvor mye en høy grad av uførhet er «overbetalt».

ℹ️ Et eksempel: Med en forsikringssum på € 100 000, får du fem ganger forsikringssummen, altså € 500 000, med en progresjon på 500 % og en uførhet på 100 %.

fellesskatt

En annen faktor for å beregne beløpet du vil motta fra forsikringsselskapet er medlemskontingenten. Dette avgjør hvor høy invaliditetsvurderingen er hvis du mister (eller blir inoperativ) visse kroppsdeler eller organer i en ulykke. For eksempel kan en forsikringsgiver vurdere tapet av en hånd som 100 % ugyldig og en annen til bare 60 %.

❗️ Men pass på: Vurder også yrket ditt når du velger medlemskontingent. Hvis du ikke lenger kan utøve yrket ditt etter å ha mistet en hånd, kan du også trenge penger til omskolering eller læreplass.

ulykkespensjon

Ved langvarig uførhet på grunn av en ulykke, betaler forsikringsselskapet deg månedlig pensjon. Det er vanligvis en minsteuførhet som forsikringsselskapet betaler fra.

❇️ Vårt tips: Vi anbefaler uføreforsikring for å sikre inntekten, da du også får månedlig pensjon ved sykdom. Du finner mer informasjon om dette i vårt blogginnlegg Uføreforsikring er et must: hvorfor og når?

Utilsiktet død

I din private ulykkesforsikring kan du angi hvor mye penger dine etterlatte skal få ved dødsfall. Dette lar deg beskytte de menneskene som er avhengige av inntekten din.

❇️ Vårt tips: Hvis du ønsker å beskytte dine kjære ved dødsfall, tegne en egen livsforsikring. Med dette utbetales også forsikringssummen dersom du skulle dø på grunn av alvorlig sykdom.

Medlemskap i ÖAMTC, ARBÖ og Alpenverein erstatter ikke privat ulykkesforsikring

Medlemskap i ÖAMTC og ARBÖ gir deg mange fordeler. Disse erstatter imidlertid ikke ulykkesforsikringen, siden viktige ytelser innenfor områdene uførhet, behandling og rehabiliteringskostnader mangler. Se også blogginnlegget vårt. Hva inkluderer medlemskap i ÖAMTC og ARBÖ?

Alpine Club-forsikringen gir deg grunnleggende beskyttelse for rednings- og hentekostnader. Dessverre mangler vesentlige komponenter i en privat ulykkesforsikring også her. Du kan finne ut mer om dette i vårt blogginnlegg Alpenvereinsversicherung: Det rette for fjellsport?

➡️ Vår konklusjon

Uansett om du er en våghals eller faktisk veldig forsiktig, kan det dessverre alltid skje et skjebneslag. Enten i husholdningen, under idrett eller på veien, kan de økonomiske konsekvensene av en ulykke være livstruende. Alderen din spiller ingen rolle her heller. Tegn en privat ulykkesforsikring slik at du slipper å ha økonomiske bekymringer hvis det verste skulle skje. Du kan beskytte deg mot bare noen få euro i måneden.

Progresjon, medlemsskatt, bidragsandel, häää? Sophia hjelper deg med å finne riktig takst for din ulykkesforsikring.

Dessverre er takstvalget for ulykkesforsikringen din litt komplisert og du trenger en forsikringsordbok for å finne riktig takst og de riktige parameterne og ikke betale unødvendig mye penger. Bare registrer deg hos Sophia og be om tilbud på din ulykkesforsikring. Vi tar vare på detaljene.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *