Hvorfor du trenger å investere i HR-teknologi og analyse nå

ClearCompany tror på viktigheten av å bruke innsiktsfulle HR-data og moderne teknologier for å hjelpe med beslutningstaking og talentstyring. Vi har samlet statistikk og trender som viser nødvendigheten av data- og personanalyse for fortsatt organisatorisk suksess på en post-pandemisk arbeidsplass.

Vennligst krediter kilden til statistikken (lenket) når du bruker den i ditt eget arbeid.

Behovet for HR-data og -teknologi

Skiftet til fjernarbeid fremskyndet tempoet der mange organisasjoner tok i bruk nye HR-teknologier. Med behov for å støtte et virtuelt arbeidsområde, søkte bedrifter etter verktøy som ga samarbeid, kommunikasjonsplattformer og ytelsessporing. Nå fortsetter mange HR-ledere arbeidet med å implementere nye verktøy og dataanalyse for å skape en robust og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke.

HR-teknologi er et bredt begrep som omfatter et bredt spekter av verktøy og forretningsfunksjoner. Funksjoner som lønn, tids- og nærværssporing, fordeler, talentanskaffelse, resultatstyring og mer kan automatiseres eller digitaliseres for å bidra til å skape et effektivt og effektivt HR-team. Med forbedrede muligheter og fremskritt innen kunstig intelligens, kan HR-teknologi bidra til å redusere belastningen på HR-team, og gi dem mer tid til å handle strategisk og analysere data for å ta informerte beslutninger.

Talent Management-teknologi

Når vi begynner å se tegn på bedring fra det siste året og begynner å se mot fremtiden, er én ting klar – selskaper vil utvilsomt øke avhengigheten av sterke og effektive HR-teknologier for å lette virksomheten.

 • Antall kjernebrukere av HR-programvare forventes å øke med 9,4 % fra 2017 til 2025. (Kilde)
 • Markedet for talentstyringsverktøy er anslått å vokse med 13 % innen 2027. (Kilde)
 • En rapportert 79% av HR-fagfolk i USA mener at deres bedrifter har teknologien til å navigere i stadig mer digitale, eksterne arbeidsmiljøer. (Kilde)
 • Over 36 millioner amerikanere forventes å jobbe eksternt innen 2025, nesten en dobling av den pre-pandemiske fjernarbeidsstyrken. (Kilde)

Rekrutteringsteknologi

COVID-19 har endret måten rekrutterere takler ansettelse for åpne stillinger. Med flere organisasjoner som omfavner et eksternt eller hybrid arbeidsmiljø, må nye teknologier og verktøy implementeres for å støtte en virtuell ansettelsesprosess. Nedenfor er noen statistikker angående behovet for HR-teknologi når det gjelder å rekruttere topptalenter.

 • 68 % av rekruttererne sier å investere i rekrutteringsteknologi er den beste måten å forbedre rekrutteringsstrategiene på. (Kilde)
 • 12 % av beslutningstakere i rekruttering rapporterer å ha sterk outsourcing-teknologi. (Kilde)
 • 16 % av arbeidsgiverne bruker teknologier for å overvåke sine ansatte ofte. (Kilde)

Ansattes ytelsesteknologi

Vurder å bruke HR-teknologi for å legge til rette for medarbeiderutvikling i organisasjonen din. Med programvare og programmer som støtter engasjement og resultatsporing, kan (og bør) HR-ledere utnytte muligheten til å skape en svært produktiv arbeidsstyrke. Se hvordan organisasjoner bruker HR-teknologi for å bedre utvikle og spore ytelsen til teamene deres.

 • 22 % av amerikanske HR-fagfolk vil investere i læringsprogrammer for omkompetanse og mobile plattformer i 2021. (Kilde)
 • 73 % av organisasjonene økte bruken av nettbasert læring i 2020. (Kilde)
 • En HR-profesjonell med de riktige verktøyene bruker 95 timer per måned på strategisk arbeid, sammenlignet med 111 timer uten de riktige verktøyene. (Kilde)
 • HR-fagfolk med dataanalyseferdigheter har økt med 242 % de siste fem årene. (Kilde)

@ClearCompany sier at organisasjoner må fokusere på å omfavne nye #HRtech for å holde seg #produktive og effektive samtidig som de tilpasser seg den nye arbeidsnormalen:

Dataanalyseteknologi

Data- og personanalyse hjelper HR-fagfolk til å bedre måle produktiviteten og effektiviteten til teamene deres. Og med tilgang til de riktige verktøyene og informasjonen kan analyse av HR-data hjelpe lederne dine med å ta mer informerte beslutninger. Når vi ser på fremtiden til virksomheten, anerkjenner ledere verdien av en mer grundig og detaljert analyse av deres organisasjonsdata. Hold deg oppdatert på trender for å holde strategiene dine oppdaterte i 2021 og fremover.

 • Det globale markedet for big data-analyse er spådd å vokse fra 14,85 milliarder dollar i 2019 til 68,09 milliarder dollar innen 2025. (Kilde)
 • Bedrifter som bruker dataanalyse opplevde en fortjenesteøkning på 8–10 % og en reduksjon på 10 % i de totale kostnadene. (Kilde)
 • 91 % av bedriftene sier at datadrevet beslutningstaking er viktig for veksten av virksomheten deres, men bare 57 % av bedriftene setter det i praksis. (Kilde)
 • R58 % av organisasjonene tar beslutninger basert på utdaterte data. (Kilde)
 • 51 % av databeslutningstakere mener at organisasjonens datainfrastruktur vil trenge forbedringer for å hjelpe dem å komme seg etter økonomiske utfordringer. (Kilde)
 • 45 % av respondentene var enige i at etterspørselen etter dataanalyse vil fortsette å øke. (Kilde)

Resultatene er klare – organisasjoner ønsker og trenger teknologier og verktøy som tilbyr datainformert innsikt for bedre beslutningstaking. Ved å utstyre deg selv og teamet ditt med verktøyene du trenger for å lykkes, kan du skape en mer dyktig og forberedt arbeidsstyrke som forstår verdien av HR-teknologi og dataanalyse.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *