Hvordan hjelpe ledere med å effektivt administrere dagens menneskelige kapital

Å forvalte menneskelig kapital i dagens landskap byr på unike utfordringer mange ledere ikke har måttet planlegge for tidligere. Når både ansatte og arbeidsgivere navigerer i disse nye arbeidsplassnormene, er det viktig å reflektere over tidligere strategier for menneskelig kapitalstyring og analysere hvordan de gjelder for dagens praksis.

I 2017 slo HR.com og ClearCompany seg sammen for å søke svar på presserende HR-spørsmål. Vi håpet å finne svar på spørsmål som:

 • Hva er dagens utfordringer innen humankapitalforvaltning?
 • Hvordan løser HR-ledere disse problemene?
 • Hva kan vi forvente for menneskelig kapitalforvaltning i fremtiden?

I dag ønsker vi å bruke litt tid på å se tilbake på funnene våre og finne ut om vår prognose for fremtiden er relevant for vårt nåværende klima. Når vi reflekterer over resultatene våre, vil vi se på 4 hovedemner:

 1. HR-ledelse
 2. Ansattes produktivitet
 3. Bevaring av ansatte
 4. Arbeidsplassprognoser

HR-ledelse

I vår undersøkelse søkte vi svar på mange spørsmål som HR-avdelingene står overfor. Et av områdene som ble utforsket var ledelse. Vi ønsket å vite om svarende HR-eksperter trodde at ledere effektivt forvalter menneskelig kapital i bedriftene sine. Vi spurte også om de så en sammenheng mellom ledelse og andre kritiske områder, som engasjement og ansattes prestasjoner.

Er måten #HumanCapital før ble forvaltet på, fortsatt effektiv i dagens klima? @ClearCompany reflekterer over tidligere funn og diskuterer relevansen for dagens arbeidserfaring:

Alle vet at et sterkt og tydelig lederskap påvirker både kvaliteten og kvantiteten på arbeidet ansatte utfører. HR-ledere må finne effektive måter å coache teamene sine på, spesielt i krisetider. Ettersom ledere fortsetter å navigere i det stadig utviklende arbeidsområdet, vil praktisering av empatisk ledelse gjøre det mulig for teamene å tilpasse seg mer fritt og legge til rette for mer effektiv kommunikasjon, selv mens de jobber eksternt.

Ansattes produktivitet

Et annet viktig område i undersøkelsen var ansattes produktivitet. Forskningen vår undersøkte ikke bare om produktiviteten øker eller faller på dagens arbeidsplass, men vi undersøkte også hvor lang tid det tar før en nyansatt oppnår full produktivitet.

I dagens klima sikrer effektiv ombordstigning av nye ansatte at produktiviteten forblir høy. Med digitale og papirløse onboarding-funksjoner, kan HR-avdelinger begrense rotet av dokumenter og effektivisere den tidkrevende prosessen med ombordstigning av ansatte. Siden mye av arbeidsstyrken fortsatt jobber eksternt, bør ledere fokusere innsatsen på å finne programvare og digitale løsninger for å støtte deres rekrutterings- og ombordstigningsarbeid.

Bevaring av ansatte

Som alle vet, beholde din EN Spillere er mye billigere enn å ansette og trene nye medarbeidere. Faktisk har den sanne omsetningskostnaden vist seg å være oppover 1,5-2 ganger kostnaden for en ansatts årslønn. Undersøkelsen vår dekket spørsmålet om fastholdelse av ansatte. Vi var ute etter å finne ut hvilke indikasjoner som oppstår når en ansatt er frakoblet og ønsker å slutte. Basert på svar har vi laget en liste over de 10 beste tegnene som arbeidere viser når de ønsker å forlate.

Hvis ansatte slutter, hva er den beste måten å tiltrekke og lokalisere nye talenter på? Dette har blitt et spørsmål av økende betydning ettersom arbeidsledigheten har gått ned og arbeidsmarkedene har strammet seg inn. Vi undersøkte om selskaper har en tendens til å se internt eller eksternt etter topptalenter.

#Å engasjere de ansatte er et must for å opprettholde høye nivåer av #produktivitet. Bli med @ClearCompany mens de reflekterer over tidligere strategier og diskuterer relevansen for dagens klima:

Arbeidsplassprognoser

Til slutt ba undersøkelsen HR-profesjonelle om å gi innsikt i deres prognosestrategier. Er det for eksempel mulig for dem å forutsi arbeidsstyrkens behov nøyaktig? Kan de også modellere arbeidsstyrken på måter som optimaliserer kostnader, produktivitet og fortjeneste? Tross alt er disse problemene avgjørende for den langsiktige overlevelsen til de fleste organisasjoner. Med hjelp fra digitale verktøy som arbeidsstyrkeplanlegging, kan ledere effektivt estimere og forutsi arbeidsplassens behov før de oppstår.

Her er en rask titt på noen av de viktigste funnene:

 • Fremtiden: De fleste respondentene tror ikke bare at det er mulig å forutsi arbeidsstyrkens behov nøyaktig, de tror det er mulig å modellere arbeidsstyrken på en måte som optimaliserer kostnader, produktivitet og fortjeneste.
 • Ledelse: Bare 37 % av deltakerne sier at deres ledere effektivt forvalter menneskelig kapital, og bare omtrent en tredjedel rapporterer at lederskapshandlinger er korrelert til engasjement, oppbevaring og ytelse.
 • Rekruttering: Henvisninger er den mest siterte kilden for å finne topptalenter så vel som ansatte som passer godt kulturellt.
 • Talent: Respondentene er splittet om hvorvidt det beste talentet kommer fra interne eller eksterne kilder.
 • Produktivitet: Bare 44 % sier at produktiviteten er på vei opp.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *