Hvilke oppgaver må en produkteier administrere?

Hvem rammen av scrum vet, vet også at Scrum Produkteier (eller ganske enkelt kalt Product Owner eller PO) spiller en viktig rolle i prosjektteamet – på den ene siden for å støtte sitt eget utviklingsteam, på den andre siden for å ta vare på produkteieren verdiøkning på produktet og dermed også for å kunne ta vare på bedriften.

Produkteier: Kommunikator mellom team og interessenter


Ansvaret og tilhørende oppgaver er svært mangfoldige og avhenger av det respektive utviklingsteamet, men også av det respektive markedet, kunder eller samarbeidspartnere. Så forskjellige prosjektene er – det er det fortsatt typiske ansvarsområder, som er godt synlige. Med en programvare som denne kan ansvar enkelt integreres i arbeidsflyten for prosjektledelse.

Som Produkteier du bruker dem Ansvar hans scrum teamman styrer kommunikasjonen i bedriften, tar seg av Scrum-guide, produktmål, produktbacklog-elementer og fordeler viktige oppgaver sammen med Scrum Master. Du sikrer dem kommunikasjon mellom interessenter, bedrifter og utviklerne eller hele utviklingsteamet og holder øye med verdien av produktet. vilkår som Scrum guide fortelle deg ingenting ennå? Ikke bekymre deg – det er denne bloggens oppgave å bringe dette nærmere deg.

Produkteierdefinisjon – hva er det?


Hvordan er begrepet definert? produkteiere? Begrepet er typisk kjent i forbindelse med ordet Scrum, og man snakker ofte om en «Scrum Product Owner». Dette er fordi begrepet er erstattet av Scrum Framework ble preget.

Ikke bare et populært begrep i Scrum-rammeverket

Begrepet har lenge kommet rundt utenfor Scrum-sammenheng, og derfor brukes Product Owner ofte som en stillingsbetegnelse selv i selskaper der Scrum ikke brukes. De bruk av begrepet er høyfordi referansen til produktet og den tilhørende utviklingsprosessen er iboende i navnet.

Du er kanskje også kjent med vilkårene Tjenesteeiere eller Prosjekt eier. Disse ligner veldig på Product Owner. I motsetning til Scrum Master, handler en produkteiers prosjekter for PO om å alltid ha oversikt over funksjonaliteten og suksessen til produktene og sikre konstant kvalitet og verdi på produktene, for eksempel med produksjonsplanlegging.

Hold oversikt over «Produktmål» og «Produktetterslep».

Produkteier (på tysk: produkteier) tar seg av å overvåke «produktmålet». Dette betyr hva produktet er til for og hva du ønsker å oppnå som bedrift med salg av produktet. «produktbacklog“ er en liste over hvilke egenskaper som skal utgjøre produktet, er også produkteierens oppgave.

Opprettholde mål og kvalitetssikring av det respektive produktet

Like varierte rollene til produkteieren er – som oppdragsgiver representerer han/hun ofte en nøktern, profesjonell rolle og er kontaktperson for salg og utviklingsteamet. Som produkteier kan du best vurdere den tidligere kvaliteten på ønsket produkt og det er en POs oppgave å opprettholde det respektive kvalitetsmålet.

Hva er de viktigste oppgavene til en produkteier?


1. Formuler og opprettholde «Produktmålet».

Hvert produkt er forskjellig og har forskjellige mål. Å finne disse, formulere dem og deretter hele tiden sikre at de blir realisert, er en av PO’ens første og viktigste oppgaver. Denne rollen til produkteieren er viktig, spesielt i begynnelsen alle ønsker (f.eks. av kunden og utviklingsselskapet) tas i betraktning og også i gjennomføringen implementert kan bli.

Som produkteier, utvikle en visjon for alle involverte

Produkteieren videreformidler visjonen om produktet til utviklerne, IT og prosjektteamet. De involverte vet da hva produktet skal og ikke bør gjøre. Dette er for dem større visjon av et prosjekt er ekstremt viktig – klare mål og formulering av visse produktforespørsler (eksempel: «Fremfor alt bør drikken vår være rimelig» versus «Fremfor alt, drikken vår bør være bærekraftig») hjelper prosjektteamet med å komme med ideer mht. de Produktreise innrømme.

2. Administrer «Produktetterslep-elementer».

En del av den viktige styringsprosessen til en Scrum-produkteier er å administrere Product Backlog skapetil administrere og til prosjektteamet (og også interessentene) Fortsett.

PRODUKTBAKK: Mer enn bare en huskeliste

Produktetterslepet omtales også ofte som en huskeliste. På en måte er Product Backlog det også. Det er her det som er viktig registreres for hvert prosjekt og produkt.

På den annen side må listen på ingen måte forstås som en statisk liste. Snarere er produktetterslepet dynamisk og endres alltid i løpet av et prosjekt (denne endringen er også en rolle for produkteieren). Fordi det produktbacklog kan komme inn prioriteringer kan deles opp slik at de respektive prosjektteamene aldri mister kontakten med den eksakte prioriteringen.

3. Organiser krav etter prioritet

Som beskrevet i punkt 2 i denne artikkelen er det produktetterslepet. Som allerede nevnt kan krav her sorteres etter prioritet. Denne styringen av prioriteringer er også en del av rollen til produkteieren.

Hvert produkt krever en annen prioritet

På den ene siden har selvfølgelig (hvis noen), kundene, partnerne eller Scrum-teamene også et å si hva som er av største betydning. Avhengig av hva som er viktig – for eksempel rask introduksjon av produktet eller intensiv produktutvikling før en lansering i det hele tatt vurderes.

Her er målet til produkteier å gi kunden en god følelse og å megle trygt mellom avdelinger som IT eller utviklingsteamet. Dette kan oppnås i form av regelmessige arrangementer som møter.

4. Håndter individuelle faser

Er produktetterslepet løst og er prioriteringene satt? I så fall er det snakk om å godkjenne utviklingen av det respektive produktet som nå er sluppet Observere – så å overvåke. I denne fasen snakker Scrum Product Owner ikke bare intensivt med kunden, han holder også kontakt med alle involverte team.

Regelmessige møter, arrangementer og tilbakemeldingssamtaler er ekstremt viktig for ikke å miste helhetsbildet som produkteier. Som produkteier må du Ta rollen som overvåking på alvorslik at vi alltid kan gjøre forbedringer i prosessen.

5. Sluttprodukt og lansering: Visjon og implementering

En produktutvikling inkluderer alltid lyset i enden av tunnelen: på et tidspunkt er produktet virkelig klart og en lansering eller kampanjelansering kan vurderes. Gjennomføringen av en lansering er minst like viktig som produktvisjonen.

Hvordan denne lanseringen kan se ut er også produkteierens oppgave! Som produkteier bestemmer du hvilket markedsføringsteam som kan være det rette, hvor kompleks og kostbar lanseringen kan være og hvilke krav som kan stilles til dagens situasjon fra det respektive markedet. Det er nyttig å huske det tidligere produktmålet. Mange produkteiere er også avhengige av verksteder (med eller uten interessenter).

Arbeidsflyttips for Scrum-produkteiere


Hvis du selv er Scrum Product Owner, vet du kanskje hvor viktig det er å ha en enhetlig arbeidsflyt å beskytte. Hvis det er for mange apper og systemer, blir utviklingsteamene eller scrum-teamene raskt misfornøyde – noe som igjen vil påvirke statusen din som produkteier.

Det trenger ikke å være tilfelle hvis du velger en enhetlig app som for eksempel bringer prosjektledelse og tidsregistrering under ett tak.

Enten Scrum Master eller Product Owner – hjelper

Det spiller ingen rolle om du er Scrum Master, Product Owner eller en annen teambyggestein i Scrum Framework – med en enhetlig programvare som du kan gjøre alt! Gi din lag et rammeverkinnenfor hvilke alle faktorer fra tidsregistrering til prosjektledelse klart og enhetlig strukturert er!

Med WebApp, i motsetning til hva navnet tilsier, kan du ikke bare holde øye med tidsregistrering. Du kan jobbe digitalt med prosjektledelsen din målrettet. Som prosjektleder spesielt er dette optimalt for å kunne overføre ansvaret til teamet. Du kan bestemme hvem fra teamet som skal være med til å administrere prosjektplanlegging og prosjektsporing. Utvikling i forhold til gjeldende merke eller sprint (dette er spesielt interessant for Scrum Sprint-pakken) kan også legges inn her.

Som produkteier er det alltid verdt å opprettholde sin egen rolle som produkteier, men samtidig Oppgaver til bedriftens team å kunne gi opp.

Konklusjon


Som scrum master og som Scrum Product Owner har du også mye ansvar. For ikke å miste av syne (verdien av produktet ditt) under utvikling, er det verdt å tildele oppgaver og roller på en strukturert måte og gi hver person i teamet ansvar. Som produkteier er du nesten utvikler produktvisjonen – og en av de viktigste oppgavene er å ikke miste oversikten over ting i teamet.

Du kan derfor stole på enhetlig, kompetent programvare som – som du enkelt kan teste i 14 dager gratis.

Som utdannet filosof blir jeg selvsagt konstant konfrontert med spennende spørsmål knyttet til temaet tid. Jeg fikk da praktisk erfaring med emnet tidsstyring i løpet av min tid i reklamebyråer eller filmproduksjoner – hvordan kan jeg også bli enige om temaer for personlig utvikling i tillegg til jobb?

Hvordan formulerer jeg faglige mål og utvikler dem videre? Hvor overbrukt ordtaket enn er, for meg er tid viktigere enn penger, og det er et problem som påvirker hele livettid kommer sikkert aldri til å bli kjedelig!

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *