Hva er et Talent Management System?

HR-teamet ditt bruker mange programvareløsninger for å administrere de administrative delene av menneskelige ressurser, som lønn, helseforsikring, timelister, ferietid og andre fordeler. Ofte bruker du fortsatt andre systemer til å utføre personadministrasjonsoppgaver knyttet til ansattes engasjement og ytelse. Deretter bruker du flere systemer — noen ganger manuelle systemer — for å gjenkjenne ansatte og planlegge for fremtiden. Et talentstyringssystem kombinerer, støtter og forenkler disse prosessene for å hjelpe HR-teamet ditt med å skape en utrolig medarbeideropplevelse.

Mer enn 80 % av HR-ledere sier at suksessen til en organisasjon i stor grad avhenger av å få riktig medarbeideropplevelse. Du kan bruke et talentstyringssystem for å gjøre nettopp det.

#EmployeeExperience er en hovedfaktor for organisasjonssuksess — 80 % av HR-lederne er enige. Finn ut hvordan et #TalentManagementSystem kan ta ansattes erfaring opp et hakk:

Hva er Talent Management?

Vi har snakket mer om talentledelse og hvordan det skiller seg fra talentanskaffelse mer i dybden tidligere på ClearCompany-bloggen. Kort sagt betyr talentledelse å støtte ansatte gjennom hele talentlivssyklusen – hele deres ansettelsestid i bedriften din. Med en prosess for talentledelse får ansatte kontinuerlig opplæring, kontinuerlig tilbakemelding og rikelig mulighet til å forbedre og utvikle sine ferdigheter.

Talentledelse har mange fordeler for både ansatte og bedrifter:

 • Øker ansattes engasjement og motivasjon, noe som resulterer i økt produktivitet
 • Demonstrerer for ansatte at din bedrift er investert i deres vekst og suksess
 • Lukker kompetansehull i arbeidsstyrken din og øker intern mobilitet
 • Øker fastholdelse av ansattekutte ned på ansettelseskostnader

Mangel på engasjement på jobben koster USA anslagsvis 450 til 550 milliarder dollar i tapt produktivitet hvert år. På den annen side er bedrifter med høyt engasjerte ansatte 21 % mer lønnsomme. Lang historie kort? Det lønner seg (bokstavelig talt og billedlig talt) å investere i dine ansatte, og det vil koste deg (igjen, bokstavelig talt og billedlig talt) hvis du ikke gjør det.

Du kan kutte ned på tapte produktivitetskostnader ved å implementere talentstyringsstrategier i organisasjonen din. La oss komme inn på de mange måtene et talentstyringssystem hjelper med det.

Få mer innsikt: ClearCompany har talentadministrasjonsressursene du trenger for å administrere hele livssyklusen for ansatte.

Fordelene med talentstyringssystemer

Fordi de kobler sammen hele medarbeidernes livssyklus, er talentstyringssystemer uten tvil det viktigste verktøyet i et HR-teams verktøysett. Talentstyringsprogramvare er der HR kan administrere, overvåke, analysere og forbedre prosesser knyttet til rekruttering, ansettelse, onboarding, engasjement, ytelse og etterfølgerplanlegging.

Et talentstyringssystem gir et rammeverk for å rekruttere, engasjere og beholde de beste kandidatene for hver rolle. Det gjør det mulig for HR-team å skape kandidat- og medarbeideropplevelser som er sømløse, interessante og morsomme. En pålitelig løsning for talentstyring tar alle stadier av medarbeidernes livssyklus i betraktning, noe som fører til engasjerte, motiverte, langsiktige ansatte.

Talentstyringssystemer er også et sentralisert dashbord der HR, ansettelsesteam og ledere kan finne alt de trenger for å finne, ansette, engasjere og evaluere ansatte:

 • HR kan finne, ansette og ta med nye medarbeidere i det samme systemet der de lanserer medarbeiderengasjementundersøkelser og sykluser for ytelsesvurderinger.
 • Ansettelsesteam kan se på kandidatprofiler i samme system der de gjennomgår intervjupakker og sender inn intervjuresultatkort.
 • Ledere kan sette mål for teamene sine og gi ut kudos i det samme systemet der de skriver ytelsesanmeldelser og gir tilbakemelding på målfremdriften.

Funksjoner i Top Talent Management Systems

Topptalentstyringssystemer består av verktøy som konsoliderer alle de ulike delene av medarbeideropplevelsen. La oss ta en titt på de primære programvareverktøyene som brukes til å administrere og utføre strategier for rekruttering, ansettelse, engasjement og mer.

Søkersporingssystem

Søkersporingssystemer (ATS) er programvareverktøy som brukes til å rekruttere og intervjue kandidater. ATSer utfører flere viktige funksjoner som reduserer manuelt arbeid for HR-team og skaper en engasjerende kandidatopplevelse. ATS-verktøyene dine bør inkludere:

 • Stillingsanslag og karrieresider med din employer branding
 • Søknader som er tilgjengelige via mobile enheter og som kan sendes inn via tekst
 • Tekstverktøy for enkel kommunikasjon mellom kandidater og rekrutterere
 • Automatiserte verktøy for intervjuplanlegging
 • Analyse for innsikt i din pool av kandidater og effektiviteten av rekrutteringsmetoder

Onboarding

Onboarding er der du begynner å engasjere nye ansatte og gi dem alle ressursene de trenger for å gjøre jobben sin. Talentstyringssystemet ditt bør inkludere onboarding fordi det forbedrer ytelse og oppbevaring – noe som er viktigere enn noen gang. 69 % av nyansatte som sier at de likte ombordstigningsopplevelsen, er mer sannsynlig å bli i selskapet i minst tre år.

Flott onboarding-programvare inkluderer:

 • En ny ansettelsesportal der ansatte kan fullføre onboarding-oppgaver og finne ressurser
 • Elektroniske skjemaer og lønnssystemintegrasjoner
 • Nyansatt målsetting og ytelsesvurderinger

I det siste fra @ClearCompany, finn ut hva som gjør et #TalentManagementSystem og hvorfor de er så fordelaktige for #EmployeeEngagement, #retensjon og mer:

Ansattes engasjement

I dagens arbeidsmarked kan medarbeiderengasjement være en av de mest verdifulle delene av ditt talentstyringssystem. Svært engasjerte ansatte har 87 % mindre sannsynlighet for å forlate bedriften din for en ny rolle. Ditt talentstyringssystem trenger disse medarbeiderengasjementverktøyene:

 • Undersøkelser for å få innsikt i ansattes følelser
 • Anerkjennelsesverktøy for å feire ansattes prestasjoner og milepæler
 • Tilbakemeldingsverktøy i sanntid

Performance Management

Prestasjonsledelse spiller en nøkkelrolle i talentledelse. Ansatte ønsker å motta tilbakemeldinger — 96 % sier kontinuerlig tilbakemelding er bra. Ditt talentstyringssystem kan hjelpe deg med å gjennomføre regelmessige, effektive prestasjonssamtaler med disse verktøyene:

 • Maler for ytelsesvurderinger for mer effektive anmeldelser
 • Evne til å imøtekomme anmeldelsestyper inkludert 360-graders anmeldelseranmeldelser av nye ansatte og mer
 • Automatiserte påminnelser slik at anmeldelser ikke sklir igjennom
 • Analyse for innsikt om ytelse for individ, leder eller avdeling

Hva du skal se etter i et talentstyringssystem

Et flott talentstyringssystem tilbyr en robust pakke med verktøy for å administrere rekruttering, onboarding, engasjement og arbeidsstyrkeplanlegging. Se etter funksjoner som støtter de fire pilarene i et talentstyringssystem:

 • Rolleledelse: Et system som støtter rollestyring lar ansatte ta eierskap til rollene sine. Det øker åpenheten, forenkler kommunikasjonen og gjør det enkelt for ledere å gjenkjenne ansattes prestasjoner. Gi ansatte mulighet til å gjøre sitt beste med et system som eliminerer forvirring om hva de er ansvarlige for, og som muliggjør rettidig, kontinuerlig tilbakemelding fra ledelsen.
 • Kjernekompetanse: Kjernekompetanse er ferdighetene eller kunnskapen som gjør en ansatt så vellykket som de kan bli i rollene sine. Ditt talentstyringssystem skal gjøre det klart for ansatte hvilken kjernekompetanse de bør ha og hvordan de vurderer på hvert område. Dette gjør det enkelt å se hvor ansatte utmerker seg og hvor de trenger ytterligere opplæring.
 • Verktøy for målsporing og justering: Å justere individuelle mål med avdelings- og forretningsmål hjelper ansatte med å se hvor de passer inn i det større bildet. Sporing av mål hjelper alle med å holde seg på mål og øker åpenheten rundt målfremgang. Det er til og med forskning viser at når folk setter hardere mål, jobber de hardere for å nå dem. Du trenger et talentstyringssystem som muliggjør enkel målsetting og justering for hver ansatt.
 • Verktøy for engasjement for ansatte: Engasjement har en enorm innvirkning på alle nivåer. Engasjerte ansatte er mer produktiv og mindre sannsynlighet for å forlate organisasjonen. De føler en følelse av hensikt som skaper en sterk bedriftskultur. Talentstyringssystemet ditt bør støtte disse initiativene med engasjementsverktøy som undersøkelser og anerkjennelsesprogrammer.

Talentstyringssystemet ditt bør også integreres sømløst med programvareverktøy du allerede bruker for å håndtere andre HR-prosesser som lønn og lærings- og utviklingsprogrammer. Skalerbarhet og brukervennlighet er flere egenskaper du bør vurdere. Her er noen spørsmål å stille når du søker etter et talentstyringssystem:

 • Tilbyr dette systemet alle verktøyene min virksomhet trenger?
 • Er det integrasjoner mellom systemet og verktøyene HR-teamet mitt allerede bruker?
 • Vil dette systemet tilpasse virksomheten etter hvert som den vokser, eller vil det trenge en oppgradering om noen år?
 • Er dette systemet enkelt å bruke for mine ansatte?
 • Tilbyr dette systemet ytterligere opplæring etter programvareoppdateringer?
 • Er det et dedikert støtteteam eller en representant teamet mitt kan kontakte med spørsmål?

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *