Høypresterende team krever et høyt nivå av engasjement fra alle teammedlemmer

Er teamengasjementet i dvale? Ønsker ikke teamet å utvikle seg videre?

Nei, det trenger ikke å være det: Det kan være mange grunner til at teammedlemmer sjelden eller aldri fyller ut Teampact-undersøkelser. Det er viktig å finne ut og forstå årsakene og årsakene til at teamet ikke deltar i undersøkelsen. Igjen, det første trinnet er å møte problemet og identifisere vanlige årsaker til det.

Hva er et deltakelsesnivå?
Informasjonen om «grad av deltakelse» gir informasjon om hvor mange teammedlemmer som har fullført undersøkelsen i den respektive eller gjeldende perioden. Graden av deltakelse kan variere fra «veldig lav» til «svært høy». Jo flere teammedlemmer som har besvart den ukentlige undersøkelsen, jo større deltakelsesnivå har teamet. Bare hvis alle teammedlemmer fullfører undersøkelsen, representerer Teampact-dataene hele teamet. Her finner du informasjonen i Teampact:

Haufe Teampact: Grad av deltakelse

Hvorfor deltar teammedlemmene bare i liten grad?

Det kan være ulike årsaker eller årsaker til lavt engasjement hos teammedlemmer. For det første kan midlertidige og/eller kontekstrelaterte faktorer som fravær, ferietid, arbeidsoverbelastning eller for eksempel med Teampact, «påminnelsen i papirkurven» være for lavt eller svingende engasjement. Men hvis engasjementet er lavt ikke bare på grunn av dagens situasjon, kan det ifølge isfjellmodellen være mange andre årsaker. Det er kanskje ingen teamleder (som vi kaller dem: team enablers) som driver teamspørsmål og setter rammene for teamutvikling. Det krever engasjement fra teammedlemmene til å ønske å utvikle seg som person og som et team sammen, og teamets og medlemmenes evne til å kunne reflektere over seg selv. Det kan også være at rammebetingelsene ikke er gitt av organisasjonen for videre utvikling på teamnivå og individnivå. Dette betyr at ledelsen og/eller organisasjonen ikke fremmer, støtter og er et eksempel for utvikling. I tillegg er felles utvikling som team ofte klassifisert som prioritet 2 på grunn av høy arbeidsbelastning og høyt press i hverdagen. Og det til tross for at teamutvikling er så viktig for vellykket samarbeid og personlig tilfredshet på jobben.

De ukentlige undersøkelsene kan allerede oppfattes som en belastning, fordi teammedlemmene ikke kan og vil ta seg tid til teamtemaene i tillegg til de andre gjøremålene. (Kort påminnelse: Svar på spørsmålene tar maksimalt 90 sekunder). Teammedlemmene ser ikke poenget eller merverdien i å svare på spørsmålene. Fordi bærekraftig teamutvikling inkluderer også regelmessig å se på Teampact-resultatene sammen og regelmessig reflektere over teamarbeidet – dvs. diskutere det sammen. Hvis denne påfølgende verdiøkende prosessen ikke finner sted – eller ikke anses som takknemlig og fordelaktig, kan dette raskt føre til et fall i engasjementet.

Effekter som sosial ønskelighet, kunstig harmoni eller mangel på psykologisk trygghet kan også være årsaker til lavt engasjement. Hvis resultatene ikke viser den faktiske tilstanden til teamet, stilles det raskt spørsmål ved merverdien – men verktøyet kan bare vise hva brukerne faktisk legger inn. Hvis dette ikke gjøres åpent og ærlig, kan ikke konflikter og klager avdekkes.

Lag betaler en høy pris for lavt engasjement!

Et lavt engasjement hemmer og bremser utviklingen av laget. I Teampact fører ikke mangel på engasjement til representative resultater med liten mening om samarbeidet i teamet. Teammedlemmer vil ikke kunne koble seg til Teampact-resultatene, og det er vanskelig å starte en fokusert og meningsfull diskusjon basert på dataene. Meningsforskjeller i svarene eller trendene for faktorene kan heller ikke brukes i diskusjonen.

Hvordan kan jeg øke teamengasjementet?

Etter at dere som team har identifisert årsakene til manglende engasjement i Teampact, er her noen tips og triks for hvordan deltakelsesnivået kan økes bærekraftig med Teampact:

1. Integrer Teampact i ditt daglige arbeid og rutiner: Dra nytte av muligheten til å integrere Teampact i samarbeidsverktøyet ditt, f.eks. MS Teams, for å motta påminnelsen om den vanlige undersøkelsen og for å motta en jevnlig rapport om teamutviklingen din fra Teampact.

2. Som et team, oppnå en forpliktelse og sett deg mål: Diskuter i teamet hvor ofte du ønsker å fylle ut undersøkelsen for å få virkelig representative resultater og identifisere trender i samarbeidet. Vår anbefaling er å fullføre undersøkelsen minst annenhver uke. Det kan være nyttig å bruke de to første minuttene i teammøtet til å fylle ut undersøkelsen sammen – men selvfølgelig hver for seg.

3. Definer langsiktige teamutviklingsmål sammen: Sett som et team mål for en periode på 3 til 6 måneder om hvordan du ønsker å utvikle deg selv – for eksempel basert på Teampact-faktorene:

– Hva er målstaten vår? I hvilken retning ønsker vi å utvikle oss?

– “Vi vil gjerne utvikle oss i temaet XY, fordi vi…”

Det er viktig at du ikke bare definerer et målbilde for deg selv, men også suksessfaktorer som du kan måle måltilstanden med.

– Hvordan vet vi at vi har utviklet oss/forbedret oss i XY? (Tenk på kvalitative og kvantitative verdier.)

– Hva ser og føler vi når vi har nådd XY?

– Hva bidrar resultatet til? For eksempel på Teampact-faktorer som kommunikasjon, tillit eller teamlæring.

– Valgfritt: Evaluering av tilstanden basert på en egenvurdering på en skala fra 1-10.

4. Ukentlig innsjekking for refleksjon: Reflekter over teamsamarbeidet ditt med Teampact i regelmessige refleksjonsmøter og gjennomgå fremgangen din mot utviklingsmål. Teamet vil kun se merverdi i å svare på spørsmålene hvis du jobber aktivt med Teampact-resultatene. Bruk av og til (eller alltid) refleksjonsmøtene til å diskutere Teampact-resultatene.

5. Utlede konkrete tiltak: Sammen som et team definerer konkrete og håndfaste tiltak for å nå målene, gjennomgår og tilpasser dem i refleksjonsmøtene og definerer nye tiltak dersom de er nødvendige for å nå målene. Ikke glem morofaktoren!

6. Synlighet av fremgang: Gjør fremdriften transparent ved å reflektere over prosessen og fremdriften.

– Kan positive trender gjenkjennes i Teampact? Hvilken ny atferd kan vi observere?

– Hvilke suksessfaktorer kan allerede sees og føles?

Feir selv små suksesser og hold styr på dem – feiring av suksesser øker alles motivasjon og holder teamet engasjert.

7. Gi psykologisk trygghet og rom for utvikling og vekst: Spesielt lederatferd har sterk innflytelse på den opplevde psykologiske tryggheten i teamet, siden teammedlemmene ofte orienterer seg om atferden til ledere eller rollemodeller. Det er viktig at team-enablere og ledelse går foran med et godt eksempel og åpent tar opp problemer, starter diskusjoner, viser sårbarhet og også innrømmer sine egne feil. Som en team-enabler, understreke viktigheten av at teamet utvikler seg. Skap rom der teamet kan utvikle seg, gi tillit og stille nødvendig tid til rådighet.

8. Bærekraftig utvikling tar tid: Legg aldri press på utviklingen av laget. Endring er ikke noe som skjer over natten, utviklingen kan sees i små steg.

De ulike spakene kan hjelpe deg med å fremme et høyt nivå av forpliktelse til bærekraftig teamutvikling med Teampact. Fordi regelmessig refleksjon som et team om samarbeidet er avgjørende for å være et vellykket team på lang sikt.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *