det nye HRD-verktøyet for ytelse

Lenge reservert for økonomifunksjonen, Business Intelligence (BI) – eller «business intelligence» på fransk – er i dag et viktig verktøy for menneskelige ressurser. Oppgaveautomatisering, datapålitelighet, bedre talentstyring … så mange fordeler som tilbys av BI og hvilke la HRD-er utføre sitt primære oppdrag: å ta strategiske HR-beslutninger for selskapet.

Automatiser tilbakevendende oppgaver, fokuser på viktige oppdrag

Business Intelligence er et sett med applikasjoner og verktøy som forenkler tilgang, analyse og bruk av informasjon, med sikte på å fremme beslutningstaking og ytelsen til en bedrift. Som HR-sjef må du håndtere mange kjedelige og, veldig ofte, repeterende oppgaver daglig. Utgave av lønnsslipper, håndtering av planlegging og fravær, rapportering og andre administrative oppgaver. Implementering av BI-løsning – som et Human Resources Information System (HRIS) for eksempel – automatiserer alle disse «grunnleggende» handlingene. Denne besparelsen av tid og energi, kan du bruke den til å utføre oppgaver med høyere merverdi.

Pålitelige data, ta de riktige avgjørelsene

Arbeidsstyrkeovervåking, lønnstrender, rekrutteringskostnader, opplæringstimer… HR-avdelinger må håndtere en stor mengde data på daglig basis som vanligvis kommer fra forskjellige kilder. Som du sikkert vet, er deres analyse og bruk komplekse, spesielt på grunn av deres volum og noen ganger deres mangel på pålitelighet. En Business Intelligence-løsning gir fordelen av å sentralisere all data knyttet til ansatte, sikre dem og verifisere integriteten.. Du har dermed et pålitelig og ryddig «råmateriale», som lar deg etablere de riktige prognosene og ta de riktige handlingene.

Forbedre innkjøp, rekrutter kun de beste talentene

I en kontekst med talentmangel blir det viktig for HR-funksjonen å forbedre innkjøpet. Utfordringen er å vite hvordan man oppdager profiler og ferdigheter som er både sjeldne og nyttige for bedriftens ytelse. Men datavolumet er slik at dette oppdraget kan vise seg å være uoverkommelig. BI-programvare vil ikke bare gjøre det mulig å analysere all tilgjengelig informasjon, men også å identifisere de beste rekrutteringskriteriene. Ferdigheter, bosted, reisetid, opplevelser eller til og med antall sosiale nettverk som brukes: så mange kriterier som det vil være mulig å krysse for å få frem kun de mest relevante profilene. Med, til syvende og sistmuligheten for HRD til å vie mer tid til intervjuer og det endelige utvalget.

Ha bedre oversikt over ansatte, optimaliser menneskelig kapital

Business Intelligence-løsninger har også fordelen av å gi oversikt over selskapets menneskelige kapital. Motivasjons- og demotivasjonsspaker, tilstanden til det sosiale klimaet, høye potensialprofiler, spenningspunkter … så mange konklusjoner som kan trekkes takket være de ulike dataene som samles inn og sorteres etter BI (fraværsprosent, fornyelsesgrad personell, kompetanse som søkes i sektoren, selskapets økonomiske resultater, ansattes profil osv.). Som HRD lar dette detaljerte og transparente synet av ansatte deg lage prognoser og iverksette passende handlinger: beholde talent, trene bestemte profiler, redusere risiko eller til og med forutse selskapets menneskelige behov.

AI: en essensiell teknologi for HR
Kunstig intelligens (AI) – som lar et system lære av seg selv – vil forbedre BI-verktøyene betydelig i årene som kommer, spesielt ved å optimalisere deres automatiserings- og prediksjonsfunksjoner. Dessuten tar ikke HRD-er feil fordi 65 % av dem anser AI som essensielt og 70 % tror at teknologien vil være nyttig for å delegere tilbakevendende handlinger. De er også 41 % til å tro at det vil styrke den strategiske rollen til HR (bedre forventning, beslutningstaking osv.).¹

Bruk relevante indikatorer, gjør HR til en prestasjonsfaktor

Men Business Intelligence er fremfor alt et prediktivt verktøy. All data omdannes til så mange indikatorer og benchmarks som gjør at HR-avdelingen kan ta beslutninger, som er basert på konkrete, objektive og solide elementer. I tillegg til å frigjøre tid til essensielle oppgaver (rekruttering, utvikling av menneskelig kapital osv.), er HRD dermed i stand til å sikre bedre forvaltning av menneskelige ressurser og lettere forutse endringer. Sluttmålet? Optimaliser strategiske beslutninger for å virkelig sette HR-funksjonen til tjeneste for virksomhetens ytelse.

Stilt overfor økt konkurranse, en økende mengde data og stadig økende krav, overgangen til BI er ikke lenger et alternativ for HRDs: det er en nødvendighet! Spesielt siden menneskelige ressurser er satt til å utvikle seg i årene som kommer, spesielt under drivkraften fra kunstig intelligens, som lover enda mer forseggjort prediktiv ytelse.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *