Definisjon og applikasjoner

Hva er en tryllestav? Hva har det med enlinjesystemet å gjøre? I denne artikkelen vil vi gjerne forklare deg hva stabsstillinger per definisjon er og hvilke fordeler de gir for din bedrift. Du kan også finne ut her hvor forskjellen til flerlinjesystemet ligger.

Personallinjesystem – definisjon


Personallinjesystemet er på Linjesystem med stabsstillingersom tjener til hierarkisk skildre strukturen til et selskap. Det bør være ansvarsområder og kompetanse i en bedrift struktur, organisere og oversiktlig ordnet i et organisasjonskart for alle berørte personer skildre. Dette kan deretter brukes til å definere spesifiserte delegerings- og rapporteringsveier.

individuelle innlegg stenger tildelt å jobbe bedre med økende kompleksitet. På denne måten opprettes stillinger som spesialiserer seg på spesifikke emner og i noen tilfeller hele avdelinger. Til dette kan enlinjesystemet enkelt utvides med stabsstillinger til å danne et stabslinjesystem.

For den rette Oversikt selskapet kan alltid presentere sin organisasjonsstruktur enkelt med et prosjektorganisasjonskart.

Generaliserte og spesialiserte stabsenheter


Informasjonsinnhenting, behandling og overføring – dette er de tre mest relevante oppgavene som en stabsstilling i stabslinjeorganisasjonen skal oppfylle. Hun hjelper bedriftsledelsen med å løpe med informasjonen sin. Stabsstillingene til et selskap kan deles inn i to forskjellige:

Generaliserte stabskontorer

assistenter av ledelsen er det beste eksemplet på en generalisert stabsstilling. Dine oppgaver består i å forsyne virksomhetsledelsen og linjemyndighetene med kvantum lindre.

Spesialiserte stabsstillinger

advokater har spesialkompetanse og dette kan være avgjørende for beslutningsprosesser. Spesialiserte stabsstillinger er dermed et eksempel på profesjonell bistand for de overordnede og også for linjeinstansene.

Personallinjesystemets bruksområder


De to mest kjente eksemplene på stabsstillinger er i den hierarkiske organiseringen av politiet og kl Militær å finne. Bortsett fra militære strukturer kan imidlertid også stabslinjesystemet være nyttig.

Det er fornuftig, spesielt i store selskaper kompetanser ytterligere brutt ned og dermed avlaste stabsstillingene for den respektive bedriftsledelsen. Med en indirekte beslutningsmyndighet beslutningstakere kan støttes.

I praksis betyr det at ekspertene har spesialiseringer og spesifikk kunnskap Forslag utvikle for de ansvarlige, som ofte overtar det. Dette kan være tilfelle i følgende avdelinger:

  • menneskelig ressurs
  • bedriftsplanlegging
  • Juridisk rådgiver og databeskyttelsesansvarlige
  • internrevisjon

Det er ikke alltid lett oversikt å holde styr på alle pågående prosjekter og derfor er det også ekstremt viktig å alltid ha de riktige verktøyene for hånden. Med prosjektet kan kontroll av all kompetanse fordeles tydelig. Samtidig kan du alltid se gjeldende status for et prosjekt.

Multi-Line System vs. Staff Line System


I enkeltlinjesystem og personallinjesystem Det er ingen multippel underordning. Det betyr at det alltid kun er én veileder eller linjemyndighetene som kan ta avgjørelsene. Dette er annerledes med flerlinjesystemet, fordi her er det fenomenet multippel underordning. Vi vil kort forklare hva det betyr her.

Forskjellene til flerlinjesystemet

I multippel underordning en enkelt ansatt kan derfor ha flere direkte overordnede. Individuelle avdelinger for oppfyllelse av oppgaver overlapper hverandre og med organisasjonskartet til flerlinjesystemet kan komplekse strukturer representeres bedre.

I flerlinjesystemet er det kortere kommunikasjonskanaler enn i personallinjeorganisasjonen. Beslutninger kan tas via korte offisielle kanaler og flere instanser langs hierarkikjeden trenger ikke settes i gang først.

Ved bestilling er det flerlinjesystem det er mye kompetanse, men det kan også være det konflikter kommer fordi fullmakter til beslutninger og kompetanser ikke er tydelig avklart som i personallinjeorganisasjonen.

Når er hvilket system fordelaktig?

Flerlinjesystemet er mer fleksibel og mer dynamisk. På grunn av kompleksiteten er det imidlertid alltid en risiko for konflikt. Med en enkel hierarkisk grunnform kan en bedrift likevel ha forskjellig dimensjoner være strukturert. Dette betyr at multippel rapportering kan brukes på globale bedriftsstrukturer basert på forskjellige markeder handling.

Dersom en organisasjon har vært styrt i et enlinjesystem, er det fordelaktig å sette opp stab for å håndtere større og mer komplekse utviklinger i bedriften. Tillat staber rådgivende ekspertise og kompetanse uten å endre formen på næringsorganisasjonen fullstendig.

Fordeler og ulemper med personallinjesystemet


Strukturen på stabsstillingene i bedriften gir både fordeler og ulemper ved å avlaste linjemyndighetene. Her finner du de karakteristiske fordeler og ulemper fra videreutviklingen av enlinjesystemet.

Fordeler

Til fordelene ved personallinjesystem hørt at alle ansatte fortsatt har bare én veileder. Beslutningsprosessene opprettholdes og bestillingsplasseringen fra linjeinstansene gjenstår uendret.

Stabsstillingene til stabslinjeorganisasjonen har dermed funksjonen til utflod og spesialisering for de tilsvarende linjeforekomstene. Beslutninger og tenkemåter har et så kort system og det er ingen risiko for at folk overskrider sin kompetanse.

Antakelig er den største fordelen med personallinjeorganisasjonen det beslutninger gjøres på grunnlag av faglig kompetanse. I enlinjesystemet er det ofte ikke nok kunnskap hos de ansvarlige, og i stabslinjesystemet kan stabsavdelinger kontrollere de respektive linjeinstansene. faglig forsvarlig gi råd om de spesifikke spørsmålene.

Ulemper

Personalets linjeorganisasjon byr selvsagt på like mange ulemper som alle andre organisasjonsstrukturer. Dette inkluderer fremfor alt for eksempel det indirekte innflytelse av en stab om beslutninger, gjennom deres ekspertise og informasjon.

Etableringen av staber av stabslinjesystemet kan også være høy Kostnader årsak, siden stabsavdelingene ofte har spesifikk kunnskap som belønnes deretter. En annen ulempe er at ledere kan delegere sine beslutninger til en stabsstilling.

Ulemper som har enorm påvirkning er også de Ro ned av beslutningsprosessene og den resulterende mangelen på åpenhet langs linjen når beslutninger tas i form av stabsavdelinger. Det kan skje raskt savnet ansattes motivasjon å lede.

Nyttige verktøy for personallinjeorganisering


Slik at de ulike ekspertkomiteene i bestillingsplassering ikke miste oversikten over personer og prosjekter innenfor stabslinjesystemet er prosjektledelsen av for alle tilfeller av stor fordel.

Med klart fordelte kompetanser og krefter, etter opprettelsen av prosjektplan de prosjektsporing starte direkte. All informasjon om kan sees av autoriserte myndigheter. På denne måten kan hver stabsavdeling og ledere se status på ting og få klare prosjektevalueringer opprettet automatisk.

Vårt nettbaserte prosjektstyringsverktøy kan brukes når som helst og hvor som helst. Oppdag nå de mange fordelene for stabsstillinger og personallinjeorganisasjonen. Test 14-dagers testen enkelt og uforpliktende prøveversjon og oppdag de mange funksjonene for deg og din bedrift!

Konklusjon


Strukturen til enkeltlinjesystem supplert med det nødvendige utøvende avdeling – så du kan spesielt personalorganisasjon eller det personallinjesystem beskrive. Innføringen av en stabsstilling i bedriften gir oversikt og øker tilgjengelig kunnskap betraktelig. Fremfor alt avlaster dette beslutningslinjemyndighetene.

I stabslinjeorganisasjonen er det imidlertid ikke bare positive bivirkninger, men også noen ulemper medført av stabsstillingene. For eksempel kan flerlinjesystemet fungere enda bedre med kompleksitet håndtere enn innføringen av en stabsenhet kunne gjøre.

Stol på deg selv og dine ferdigheter og få deg selv digital støtte av nyttige verktøy for ikke å miste oversikten over alle prosjekter og prosesser i bedriften!

Tiden må planlegges godt. Som ung mor og filosof tar jeg for meg betydningen av tid og innflytelsen den har på vår hverdag. For å finne den perfekte balansen mellom arbeid og privatliv, liker jeg å skrive om temaene arbeidspsykologi og prosjektledelse. For perspektivet fra humaniora kan være til stor fordel for deg!

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *