Bedriftsintegrasjonsledelse (BEM) i praksis

Hvordan fungerer BEM i praksis i en mellomstor bedrift? Julia Hindorf, BEM-koordinator i Haufe Group, om ansattes vilje til å ta del i BEM, erfaringer og en kontinuerlig forbedringsprosess i BEM.

Fru Hindorf, kan du beskrive en typisk BEM-prosess i din bedrift?

Som lovpålagt inviterer vi alle kolleger til BEM som har vært arbeidsufør i 6 uker innen 12 måneder. For å gjøre dette vurderer vi jevnlig hvilke kolleger som har nådd dette antall sykedager og sender deretter en invitasjon til hjemmeadressen til BEM-intervjuet. Samtalen er selvfølgelig alltid bare et tilbud. Noen ganger er det ikke noe individuelt behov eller kollegene har gode grunner for ikke å delta i BEM. Dersom invitasjonen aksepteres, vil vi, BEM-koordinatorene, organisere en avtale til det første møtet, hvor bedriftsutvalget, representanter for sterkt funksjonshemmede, ledere eller andre tillitspersoner i bedriften kan delta, avhengig av individuelle ønsker. i tillegg til den ansatte. I tillegg kan BEM-prosesser også settes i gang av ansatte på eget initiativ som et forebyggende tiltak. Ingen trenger å vente til han eller hun har vært syk «lenge nok» for å bruke BEM.

Som en del av diskusjonen avklares først spørsmål og rammebetingelsene for samarbeid i BEM diskuteres. Innholdsmessig tjener det først og fremst formålet å identifisere ugunstige påvirkningsfaktorer i fagmiljøet til den deltakende kollegaen og om mulig å hjelpe til med en hensiktsmessig omorganisering av arbeidsuførheten eller hindre ny arbeidsuførhet. Den langsiktige helsen til ansatte er en felles bekymring for ansatte og arbeidsgivere.

Hvem er involvert i BEM-prosessen i din bedrift?

Hvem som er involvert i BEM bestemmes av: den aktuelle ansatte. Kun BEM-koordinator er satt. Bedriftsutvalget og representanter for sterkt funksjonshemmede er også ofte involvert. Erfaring viser også at ledere ofte er nyttige deltakere i diskusjoner, da de kan ha betydelig innflytelse på arbeidsforholdene til de ansatte det gjelder. De er viktige støttespillere for en vellykket BEM. Vår bedriftslege og vår arbeidspsykolog er også tidvis involvert. Men hvem som er involvert til slutt bestemmes alltid av den det gjelder.

Når anser du at BEM-prosessen er fullført?

BEM-teamet bestemmer gjennomføringen av BEM-prosessen sammen med vedkommende. Noen ganger blir det klart i det første intervjuet at kollegaen allerede har vært i stand til å ta vare på seg selv på best mulig måte og at det foreløpig ikke er behov for ytterligere støtte. Noen ganger strekker prosessen seg over flere måneder. Vi holder dette vanligvis åpent inntil overgangen tilbake til arbeidsplassen er individuelt evaluert av deltakeren som vellykket gjennomført eller alternative muligheter for faglig utvikling, både internt og eksternt, er funnet. BEM kan tas opp på nytt når som helst på initiativ av: de ansatte.

Hva er de største utfordringene for deg i BEM-samtaler?

En av de mest utfordrende aspektene er når det i BEM viser seg at samarbeidet mellom BEM-deltakeren og arbeidsmiljøet var utilfredsstillende eller belastet allerede før sykdommen, men så langt har det vært forsømt å ha en god samtale om det og holde et øye med utviklingen. Hvis dette er tilfelle, kan mangel på utsikter og manglende vilje til å gå tilbake til denne utilfredsstillende tilstanden sette inn.

Mangel på erfaring med å håndtere psykiske lidelser og den tilhørende usikkerheten blant ledere og kolleger er noen ganger utfordrende. Det er viktig å gi informasjon og å styrke gjensidig forståelse for å gjenvinne tilliten til langsiktig, bærekraftig samarbeid.

Hvilke muligheter tilbyr BEM?

BEM gir deg muligheten til å få den støtten du fortjener i helsetruende arbeidssituasjoner, eller på den noen ganger mer, noen ganger mindre krevende veien tilbake til jobb. I tillegg til å følge med og moderere prosessen, inkluderer dette erfaringen til BEM-teamet, men også de ulike ferdighetene og spesialistkunnskapene som de involverte bringer til bordet. BEM åpner for et rom der helse og sykdom på jobb kan diskuteres og hvor ressurser kan brukes til å se på hva som er oppnådd og utviklingsområder. De kan komme sammen som kan ha en nyttig innflytelse på utformingen av arbeidsfeltet for å bidra til helse på lang sikt.

Hvor villige er ansatte til å ta del i en BEM-prosess?

De siste årene har antall BEM-engasjementer flatet ut på rundt en tredjedel. Det høres ikke så mye ut med det første og gir rom for tolkning. Som BEM-koordinatorer er vi selvsagt i hovedsak i kontakt med de kollegene som har behov, interesse og vilje til å snakke. Noen ganger ringer også kolleger fordi de har spørsmål om invitasjonen eller fordi de vil fortelle oss hvorfor de ikke vil være med på intervjuet. Mitt inntrykk er at alle som snakker med oss, uansett om det er i en BEM-prosess eller bare kort på telefon, har en god opplevelse. Det ønsker jeg for alle kolleger. Samtidig forblir BEM et frivillig tilbud. Det er ingen grunn til å være vedvarende i å stille spørsmål. En avvisning eller mangel på tilbakemelding trenger ikke være et negativt signal. Mange kolleger som vi inviterer til BEM trenger rett og slett ikke å bli diskutert for øyeblikket, da de allerede har kunnet ta vare på seg selv og derfor ikke trenger vår støtte for øyeblikket.

Hadde du en AHA-effekt over tid eller lærte du noe spesifikt om BEM?

En nyttig innsikt var for eksempel at ikke alle BEM handler om å utvikle banebrytende nye løsninger og gi svar på spørsmålene til BEM-deltakerne. Et sentralt bidrag er også å synliggjøre og sette pris på tidligere innsats for å finne en løsning og i mange tilfeller suksessene som allerede er oppnådd. Forbedringer i arbeidslivet er ikke bare forårsaket av BEM, men også mange andre steder, spesielt av de berørte selv og deres støttesystem.

Vi har lært å engasjere oss i BEM-teamene i våre ulike yrker og å gi hverandre en god plass. I tillegg til vellykket intervju, en ressursorientert holdning og en grunnleggende systemforståelse, bidrar alle involverte til god praksis med sin individuelle kompetanse.

Har du tips og anbefalinger til selskaper som nettopp har startet med sin BEM-prosess?

For oss er det avgjørende å kontinuerlig utvikle BEM-praksisen. Vi ber deltakerne om tilbakemelding på hvordan de opplevde BEM, hva som var nyttig for dem og hvordan vi kunne ha støttet dem enda bedre. Sammen med alle som er involvert i BEM, holder vi også regelmessige Lessons Learned-avtaler for å utvikle forbedringer i prosedyre og kommunikasjon om BEM. Jeg vil også anbefale dette til enhver bedrift som introduserer BEM: du starter kanskje ikke med den «perfekte» tilnærmingen, men basert på tilbakemeldingene og en lærende holdning kan du kontinuerlig utvikle din egen BEM-praksis og dermed skreddersydd til målgruppen, den rådende Forbedre kulturen i organisasjonen og dine egne standarder.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *