6 fordeler med programvare for ytelsesvurdering i 2022

Sesongen for ytelsesvurdering er rundt hjørnet, og i år kan gjennomgangssyklusen din se litt annerledes ut enn tidligere år. Rundt 30 % av selskapene gjorde endringer i gjennomgangsplanene sine under pandemien. 5 % av selskapene stoppet anmeldelser helt, og omtrent 47 % av HR-fagfolk sa at de hadde gjort endringer eller vurderte å endre resultatmål.

Selv om noen av disse endringene kan være permanente, er det sannsynligvis noen justeringer som må gjøres når arbeidsplassene går tilbake til mer «normale» operasjoner. Endringer er også viktige fordi dagens prosesser er rungende upopulære. Bare 14 % av de ansatte er motivert av anmeldelser, og 95 % av lederne er misfornøyde med gjennomgangsprosessen. Men 96 % av de ansatte vil ha hyppigere tilbakemeldinger, noe som betyr at de ønsker å snakke om prestasjonene sine.

Heldigvis er det et kraftig verktøy tilgjengelig som kan støtte organisasjonen din gjennom hver endring: programvare for ytelsesvurdering. I dagens innlegg vil vi gå over noen av de største fordelene ved å supplere din ytelsesvurderingsstrategi med programvare.

Programvaren #PerformanceReview gir #PerformanceManagement-strategien din noen store fordeler fremfor tradisjonelle prosesser. Sjekk ut de 6 største fordelene ved å bruke gjennomgangsprogramvare fra @ClearCompany:

Hva er Employee Performance Review Software?

Hva er ansatt ytelsesvurderingsprogramvare? Flott spørsmål: denne programvaren gir kraftige verktøy for å gi vurderingsplanen din et løft. Noen av de mest fordelaktige funksjonene til ytelsesprogramvare inkluderer:

  • Ulike typer anmeldelsesformater, inkludert anmeldelser av nye ansatte, kvartalsvise, halvårlige eller årlige vurderinger, og fagfelle- og 360-anmeldelser
  • Målplanleggingsevner for å sikre samsvar med selskapets mål
  • Rapporteringsverktøy for å evaluere ytelsestrender
  • Ansattes anerkjennelses- og feiringsverktøy for å dele prestasjoner og milepæler
  • Engasjementsundersøkelser for å måle ansattes følelser og forbedre kulturen

Programvare for ytelsesvurdering automatiserer og forenkler mange prosesser på tvers av roller. Flere programvarefunksjoner inkluderer automatiske påminnelser, dataanalyse og rapportering, og tilbakemeldingsmuligheter for ansatte. Alle disse kombinerer for å drive en ytelsesstyringsplan som er gjennomsiktig, konsistent og generelt mye mer effektiv enn tradisjonelle metoder.

Programvareverktøy for ytelsesvurdering er til nytte for alle som er involvert i prosessen:

  • HR-team som lager og implementerer resultatgjennomganger.
  • Ledere som gjennomfører gjennomganger og analyserer resultater.
  • Ansatte som deltar i anmeldelser og får tilbakemeldinger.
  • Selskapet hvis ansatte er mer produktive, engasjerte og motiverte til å gjøre sitt beste.

La oss nå se nærmere på noen av fordelene ved å bruke programvare for ytelsesvurdering.

1. Hold deg til planen med gjennomgangssykluser

Programvare for vurdering av ansattes ytelse hjelper med en betydelig del av gjennomgangssyklusen: å fullføre dem i tide. Med tidsbaserte anmeldelser velger du syklusen som fungerer best for dine ansatte, og programvaren tar seg av (nesten alt av) resten. Automatiske påminnelser tar litt av presset fra HR – ikke lenger å spore opp ledere eller sende flere e-poster for å få anmeldelser sendt i tide.

Nyansatteanmeldelser kan planlegges til 30, 60 eller 90 dager etter ansattes startdato, og fagfellevurderinger kan gå ut i løpet av hver syklus med ytelsesvurdering. Disse ekstra gjennomgangstypene sikrer at du gir og mottar rettidig tilbakemelding fra mange perspektiver. Ytelsesgjennomgang tilbyr ikke bare flere gjennomgangstyper – den gjør det uten å legge til timer med oppgaver til HR-teams gjøremålslister. Å tilby flere gjennomgangsmuligheter er også en fin måte å bygge et detaljert, helhetlig syn på ytelse fra starten av hver enkelts ansettelse.

2. Del måloppdateringer og fremgang

Målsetting under prestasjonsvurderinger er viktig, men det er like viktig å holde seg på toppen av disse målene. 59 % av bedriftene planlegger å fokusere på sin målsettingsprosess inn i neste år, noe som betyr at det er en prioritet for mange. Med programvare for ytelsesstyring kan ansatte sette mål, legge til en tidsfrist og få påminnelser når det er på tide å gi en oppdatering. Ledere har evnen til å overvåke fremgang og sikre at ansatte er på vei for å lykkes.

Ledere kan også gi tilbakemelding mens målene pågår. Det lar ansatte justere tilnærmingen sin hvis de faller på etterskudd eller får anerkjennelse for en godt utført jobb. Denne økte åpenheten rundt mål gjør det klart for hver ansatt hvordan målene deres stemmer overens med avdelingens og selskapets mål. Når ansatte vet hva som forventes av dem på jobb, forbedres ikke bare ytelsen deres, men også produktiviteten.

3. Opprettholde ansattes prestasjonsrekord

Ytelsesanmeldelser er nyttige alene, men enda mer når du kan referere til tidligere anmeldelser. Programvaren opprettholder en fullstendig oversikt over ansattes ytelsesvurderinger, og gir verdifull innsikt om deres utvikling over tid og eventuelle trender i deres ytelse. Dette hjelper ledere med å forberede seg på fremtidige vurderinger og lære mer om hvordan de kan motivere, engasjere seg i og styrke medarbeiderutvikling.

Ansattes prestasjonsrekorder er også nyttige når de skal lage en sak for forfremmelser, læringsmuligheter og til og med oppsigelser. De kan hjelpe deg med å forberede målrettede, relevante spørsmål om medarbeidergjennomgang. Tilgjengelige poster vedlikeholdt i en programvareplattform er også en annen måte å øke åpenheten rundt ytelsesvurderinger. HR kan deretter bruke forbedret datatilgang og poster for å gjøre informerte endringer i resultatstyringsstrategien.

81 % av HR-lederne endrer sin tilnærming til #PerformanceManagement. Er du en del av de 81%? Se hvordan #PerformanceReview-programvare kan gjøre en forskjell i organisasjonen din:

4. Generer ytelsesrapporter og analyser trender

En stor fordel med å bruke programvare er dens evne til å samle data, lage rapporter og gi innsikt som ikke er mulig med en papirbasert prosess. Analyser ytelse etter individ, leder eller avdeling. Filtrer ytelsesvurderinger i henhold til tilpassede kriterier for uovertruffen innsikt i hva som virkelig driver ytelsen i organisasjonen din.

Ifølge Gartner gir dataanalyse bedre og mer betimelig tilbakemelding for ansatte for å hjelpe dem å forstå hvor de kan forbedre seg. Data driver også bedre kommunikasjon rundt ytelse, noe som 53 % av IT-sjefene sa var deres største utfordring i et eksternt arbeidsmiljø.

Innsamling av informasjon ved hjelp av programvare for ytelsesvurdering gjør det mulig for din bedrift å ta skritt mot en dypere forståelse av nåværende ytelse. I tillegg hjelper programvaren deg med å ta beslutninger om ytelsesstrategier som er basert på ekte, nøyaktige data. Deretter kan du trygt dele innsikt som fører til endringer i strategien.

5. Gjenkjenne prestasjoner og milepæler

Å anerkjenne prestasjoner og feire milepæler går en lang vei mot forbedret engasjement og oppbevaringsnivåer. 70 % av de ansatte sier at moralen og motivasjonen deres vil øke med anerkjennelse, og bevis viser at det reduserer omsetningen med så mye som 31 %. Disse tallene viser at det å knytte anerkjennelse inn i resultatstyringsplanen din er en svært effektiv måte å holde de ansatte koblet til arbeidet deres.

Programvare gir en enkel og svært effektiv måte å implementere anerkjennelser og feiringer og referere til disse prestasjonene under ytelsesvurderinger. Verktøy for ansattgjenkjenning muliggjør offentlig verdsettelse av god ytelse og milepæler som arbeidsjubileer og inviterer alle til å legge til sine komplimenter.

6. Skaper muligheter for kontinuerlig tilbakemelding

Omtrent 75 % av bedrifter over hele verden beveger seg mot en kontinuerlig tilbakemeldingsmodell, der ansatte gis tilbakemelding på ytelse med hyppigere intervaller. Med programvare for ytelsesvurdering har du flere sjanser til å gi – og motta – tilbakemeldinger. Ansatte deler oppdateringer om målene sine, og ledere kan gi tilbakemelding basert på om ansatte er foran, etter planen eller bak med målene sine. Ansatte har også mulighet til å dele sine tilbakemeldinger gjennom engasjement og pulsundersøkelser på enkelte plattformer.

81 % av HR-lederne sier at de endrer tilnærmingen til resultatstyring. Hvis du er en del av de 81 %, er det så mange fordeler ved å ta med programvare inn i ytelsesvurderingsprosessen. I tillegg til de mange fordelene, er det viktig å holde seg konkurransedyktig: markedet for ytelsesstyringsprogramvare anslås å vokse med 13 % CAGR inn i 2025.

Økt åpenhet, klarhet rundt mål og muligheten til å dele kontinuerlig tilbakemelding begge veier bidrar til en kraftig gjennomgangsplan. Med programvareverktøy for ytelsesvurdering kan HR-team bygge et program som forbedrer ansattes ytelse og øker engasjementet, noe som resulterer i ansatte som er motiverte for å nå målene sine. I tillegg viser statistikk om ytelsesvurderinger at engasjement er en hoveddriver for forretningssuksess.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *