5 tips for å øke selvtilliten

Hva er selvtillit

Selvfølelse er den generelle vurderingen vi gir av oss selv. Den er basert på spesifikke områder som estetikk eller intelligens. Men også på mer generelle aspekter som oppfatningen av vår verdi som person. Før du går videre er det viktig å påpeke det selvoppfatning og selvtillit er ikke det samme. Ens selv refererer til settet med egenskaper som vi bruker for å beskrive oss selv. Mens selvtillit refererer til følelsene og vurderingene vi har om disse egenskapene. I en vei for personlig vekst er det viktig å ha sunn selvtillit. Videre betyr det å ha høy selvtillit å kunne akseptere sine feil uten å påvirke det positive synet på oss selv. Sett pris på deg selv for dine prestasjoner i stedet for å sammenligne deg selv med andre og følgelig å vite hvordan du aksepterer feil uten å betrakte deg selv som en fiasko.

Å øke selvtilliten og selvtilliten betyr ikke automatisk å bli superhelter. Men det representerer et viktig første skritt for å bedre møte de daglige utfordringene og nå våre mest ambisiøse mål.

I virkeligheten kan lav selvtillit være en stor hindring på veien mot våre mål. Når vi slutter å tro på oss selv, på vår evne, vi lar omverdenen og menneskene rundt oss ta avgjørelser for oss.

Den gode nyheten er at nivået av selvtillit kan endre seg og har ingen sammenheng med genetikk. Vi kan ikke velge farge på håret eller øynene våre, men vi kan alltid lære å respektere oss mer. Vi kan trene oss selv til å verdsette våre styrker. Vi kan derfor legge ut på en vei for personlig vekst, rettet mot å øke selvtilliten vår.

Personlig vekst: viktigheten av å ha sunn selvtillit

I en personlig vekstvei, så vel som i hverdagen, er evnen til å tro på deg selv avgjørende. Den det kan være medvirkende til å oppnå lykke og suksess i livet. For bedre å forklare dette konseptet vil jeg gi deg et eksempel. For mange år siden møtte jeg to brødre, med nøyaktig samme livsstil. Det var bare én stor forskjell mellom dem: selvtillit og følgelig tilnærmingen til livet. Men la oss se hvorfor: Matteo har alltid vært trygg på seg selv og med stor selvfølelse. Mens Andrea alltid hadde store problemer med sin oppfatning av seg selv, var han faktisk veldig usikker. Da jeg så dem igjen for et par år siden: Matteo var en dyktig person både sentimentelt og profesjonelt. Mens Andrea nettopp hadde møtt enda en mislykket kjærlighet og ennå ikke hadde funnet en karriere som tilfredsstilte ham.

Jeg fortalte deg denne anekdoten for å påpeke at i dette tilfellet, som i mange andre, selvtillit spilte en avgjørende rolle. Fordi det avgjorde det nåværende livet til de to brødrene.

Betyr dette at Andrea ble eller er fordømt? Absolutt, det er ikke det jeg mener. Siden, hvis Andrea startet en vei for personlig vekst, fokusert på å øke selvtilliten, kan det endre livet hans betydelig. Personlig vekst og forbedring av selvtillit kan føre til kvalitetsrelasjoner. Dessuten evnen til å uttrykke seg fullt ut genererer positive situasjoner, som kan føre til lykke.

Ekte selvtillit Ikke Avhenger av de flotte tingene du gjør eller pengene du tjener. Men fra verdsettelsen av seg selv for hva man er.

5 tips for personlig vekst for å forbedre selvtilliten

Det er flere personlige vekststrategier for å øke en persons selvtillit.

I dag vil jeg gi deg 5 tips som kan endre livet ditt, hvis det brukes regelmessig og på en sunn måte:

1. Ta vare på utseendet ditt

Selv om det ytre ikke bør være den eneste bekymringen, Å ta vare på ditt fysiske utseende kan påvirke selvtilliten din positivt. Når vi føler oss dårlige eller uattraktive: å spille sport eller en dusj og ha på oss noe som får oss til å føle oss komfortable kan forbedre selvtilliten vår.

2. Sammenlign deg selv kun med deg selv

Å sammenligne deg selv med andre er en skadelig vane som ofte rammer personer med lav selvtillit. Denne oppførselen er utbredt i dag og svært skadelig. For det vi ser på sosiale medier stemmer for ofte ikke overens med virkeligheten. Dette skaper en følelse av ubehag hos oss. Noe som får oss til å føle oss underlegne til visse standarder satt av samfunnet eller andre mennesker. Å sammenligne deg selv med andre kan føre til negative vurderinger av deg selv eller andre, og føre til følelser av utilstrekkelighet eller harme. For å slutte å sammenligne deg selv med andre, er det viktig å forstå at det er over syv milliarder mennesker i verden. Ingen er her for å dømme oss, ingen er bedre eller verre enn oss, vi er rett og slett forskjellige fra hverandre.

3.Endre din styrkende tro

Hvis du allerede har begynt på en vei for personlig vekst, vet du hvor viktige trossystemene våre er. Du vet også at de kan være styrkende og maktløsende. Personer med lav selvtillit har ofte begrensende tro. For eksempel «Jeg er ikke god nok» eller «Jeg er en fiasko». Imidlertid er det mulig å jobbe med disse begrensende troene gjennom en teknikk som kalles «reframing». Det vil si endring av mentale rammer. Rammer er som psykologiske linser som vi oppfatter verden gjennom. Disse fungerer som et filter for å tolke den absolutte og relative virkeligheten. Disse rammene kan være begrensende, og fokusere på det negative. Eller de kan, som jeg sa før, være styrkende. Det vil si at de i stedet fokuserer på det positive. For å forbedre selvtilliten under en personlig vekstreise er det viktig å endre den mentale rammen og våre begrensende overbevisninger. Dette kan hjelpe deg med å overvinne begrensende tro og fokusere på dine styrker.

4. Sett personlige vekstmål

En viktig faktor som påvirker selvfølelsen vår er evnen til å nå våre mål. Noen ganger, i livet, virker det som om feil er dagens orden. Dette kan ha en negativ innvirkning på selvtilliten vår. Årsakene kan være forskjellige: uflaks (mindre vanlig enn vi tror), mangel på selvdisiplin eller uventede hendelser. Men ofte er grunnen til at vi ikke når målene våre knyttet til å sette dem. Hvis vi setter mer realistiske og konkrete mål, kan vi oppnå bedre resultater. Og dermed øke selvtilliten vår. Å lære å definere mål effektivt er en viktig ferdighet i en personlig vekstreise.

5. Svikt er nødvendig for personlig vekst

Muligheten for å gjøre feil er felles for alle. Og ofte er frykten for å gjøre feil tilstede hos mennesker som har lav selvtillit. Fordi de bryr seg om andres dømmekraft. Det er imidlertid viktig å lære av våre feil og huske suksessene våre. «Hver fiasko bærer med seg kimen til en tilsvarende eller større suksess.». Faktisk kan det være en mulighet for læring og personlig vekst. Det er også viktig å forstå at å gjøre feil ikke betyr at du er en fiasko. Og at hver enkelt utmerker seg på noe forskjellig. Som Buddha sa: selvkjærlighet er et viktig skritt for å oppnå indre fred.

Konklusjon

Bunnlinjen, å forbedre selvtilliten din krever tid, krefter og tålmodighet. Det er ikke en enkel eller rask prosess, men det er definitivt verdt det. Selvtillit er en kritisk komponent i vår mentale helse og generelle velvære. Det påvirker vår evne til å nå mål og møte livsutfordringer. Husk at du er unik og spesiell, og at det ikke er noen i verden som kan være deg. Vær snill mot deg selv, feir suksessene dine og lær av dine feil. Med tid og øvelse kan du lære å elske og sette pris på deg selv, og dermed forbedre livskvaliteten din.

Har du allerede begynt å forme tankegangen din eller utvikle selvtilliten din? Vil du lære mer om dette emnet? Skriv deretter inn Investhero-fellesskap hvor du kan finne mange investorer og gründere å forholde seg til.

About admin

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *